Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolujeme si Vás pozvat na on-line vzdělávací webcast.

NOVÉ MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE OBEZITY

Projekt obsahuje 5 přednášek a závěrečný test.

Program webcastu:
Obezita není stav těla a mysli, obezita je nemoc se všemi riziky!
Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., Plzeň

Fixní kombinace bupropion-naltrexon: nový “centrálně působící” koncept v léčbě obezity
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., Praha

Jak je na tom nový “centrálně působící” koncept s účinností?
Doc. MUDr. David Karásek, Ph.D., Olomouc

Jak je na tom nový “centrálně působící” koncept s bezpečností?
Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., Praha

No a jak s tímto konceptem naložit v klinické praxi?
MUDr. et RNDr. Tomáš Brychta, PhD., Olomouc

Odborný garant:
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., Endokrinologický ústav, Praha


Pořadatel projektu:


Organizátor:
Forinel Trading SE
Zdeněk Lopour
Na hlídce 22
130 00 Praha 3