COR-I studie1

Pacienti průměrně zhubli 4x více s Mysimbou, když byla přidána k dietě a pohybovým opatřením.

 

 

Signifikantně větší redukce obvodu pasu s MYSIMBOU v 56. týdnu*,2


Průměrný výchozí obvod pasu v obou větvích sledování byl 109,2 cm.
* P<0,05

 

Reference
  1. Greenway FL, et al. Effect of naltrexone plus bupropion on weight loss in overweight and obese adults (COR-I): a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2010;376:595-605.
  2. Mysimba, Souhrn údajů o přípravku

COR-BMOD studie1

Pacienti, kteří kombinovali Mysimbu s tzv. behaviorální modifikací (BMOD), průměrně zhubli 12 kg.

 

Signifikantně větší redukce obvodu pasu s MYSIMBOU v 56. týdnu*,2


Průměrný výchozí obvod pasu v obou větvích sledování byl 109,2 cm.
* P<0,05

 

Reference
  1. Wadden TA , et al. Weight loss with naltrexone SR/bupropion SR combination therapy as an adjunct to behavior modification: the COR-BMOD trial. Obesity (Silver Spring) 2011;19(11):110-120.
  2. Mysimba, souhrn údajů o přípravku

COR-Diabetes studie1

MYSIMBA významně zlepšila glykovaný hemoglobin u diabetiků 2 typu.1

†P<0.001 vs placebo.
‡P<0.01 vs placebo.

 

COR-BMOD studie2 a COR-I studie3

Redukce hmotnosti s Mysimbou měla pozitivní efekt na úpravu některých kardiometabolických parametrů.

Reference

 

  1. Hollander P, Gupta AK, Plodkowski R, et al. Effects of naltrexone sustained-release/bupropion sustained-release combination therapy on body weight and glycemic parameters in overweight and obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2013;36:4022-4029.
  2. Wadden TA , et al. Weight loss with naltrexone SR/bupropion SR combination therapy as an adjunct to behavior modification: the COR-BMOD trial. Obesity (Silver Spring) 2011;19(11):110-120.
  3. Greenway FL, et al. Effect of naltrexone plus bupropion on weight loss in overweight and obese adults (COR-I): a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2010;376:595-605.