U příležitosti Světového dne obezity byl v roce 2017 spuštěný osvětový projekt Nebudu obézní určený laické veřejnosti, který poukazuje na možnosti léčby obezity pod dohledem lékaře. Zdůrazňuje mimo jiné skutečnost, že změna směrem k vhodné skladbě potravy je nelehkým krokem, do kterého významně zasahuje centrální nervová soustava, tj. mozek a jeho regulační dráhy. V této souvislosti pak hovoříme o kontrole chutí a hladu. Pokud vlastní vůle nestačí, nabízí se léčebná intervence z rukou lékaře. Příkladem jsou skuteční pacienti – ambassadoři, kteří sdílí svůj příběh právě s Vámi a mohou být dobrým zdrojem inspirace.

Informační portál věnující se obezitě a s ní spojeným aspektům určený spíše laické veřejnosti. Jde o mezinárodní zdroj ve více jazycích, včetně češtiny.