Přípravek Mysimba je indikován jako doplněk k dietě se sníženým obsahem kalorií a při zvýšené fyzické aktivitě v rámci řízení tělesné hmotnosti u dospělých pacientů (>=18 let) s počátečním indexem tělesné hmotnosti (Body Mass Index, BMI) >= 30 kg/m2 (obezita) nebo >= 27 kg/m2 až < 30 kg/m2 (nadváha) za přítomnosti jedné nebo více přidružených chorob souvisejících s hmotností (např. diabetes 2. typu, dyslipidemie nebo kontrolovaná hypertenze).

Zde je možné si stáhnout Souhrn údajů o přípravku Mysimba, tzv. “Kontrolní list pro předepisujícího lékaře” a další materiály.

Co je Kontrolní list pro předepisující lékaře?

Kontrolní list pro předepisujícího lékaře je pomůcka, které zajistí minimalizaci rizik spojených s léčbou. Zdůrazňuje kontraindikace, varování a tělesné stavy, které zvyšují riziko nežádoucích účinků. Kontrolní list tak usnadní výběr vhodného pacienta pro léčbu. Proto Vás prosíme použít Kontrolní list vždy, když uvažujete o léčbě. Vyplněný Kontrolní list nechť je pak součástí zdravotnické dokumentace pacienta.

Tyto dokumenty poskytují základní orientaci v přípravku a dávají návod pro účinnou a bezpečnou léčbu.

Pro další informace o přípravku Mysimba nebo otázky spojené s Kontrolním listem pro předepisujícího lékaře využijte níže uvedené kontakty:

E-mail: czech.info@valeant.com, tel.: 234 719 600.