Mysimba působí na 2 mozková centra:

centrum hladu v hypothalamu a mesolimbické centru odměny.1

Přesné neurochemické účinky přípravku Mysimba, které vedou ke ztrátě hmotnosti, nejsou plně známé.1

Účinné látky přípravku Mysimba působí ve vzájemné synergii

moa-1

Bupropion  – stimuluje POMC neurony

Naltrexon – blokuje autoinhibiční smyčku POMC neuronů

O vztahu dvou důležitých mozkových center k příjmu potravy.

O obtížnosti zhubnout a váhu si udržet.

Contrave je obchodní název přípravku používaný v USA. Mysimba je obchodní název přípravku pro země EU.

 

Reference
  1. Mysimba, Souhrn údajů o přípravku