Od zahájení léčby by se měla dávka během 4 týdnů zvyšovat podle následujícího schématu:1

davkovani

Způsob podání:

Perorální podání. Tablety se polykají celé s dostatečným množstvím vody. Tablety se přednostně užívají s jídlem. Tablety se nesmí řezat, kousat ani drtit.

Maximální doporučená dávka přípravku Mysimba jsou dvě tablety dvakrát denně s celkovou dávkou 32 mg naltrexonhydrochloridu a 360 mg bupropion-hydrochloridu. Potřeba další léčby by se měla přehodnotit po 16 týdnech a následně každý rok. Pokud dojde k vynechání dávky, pacienti by neměli užívat další dávku, ale měli by užít další předepsanou dávku v obvyklém čase.

Úprava dávkování u některých pacientů

Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater

Pacienti, kteří přecházejí na nebo z inhibitoru monoaminooxidázy (IMAO), některá antidepresiva

  • Nejméně 14 dní by mělo uplynout mezi přerušením užívání IMAO určeného k léčbě deprese a zahájením léčby přípravkem Mysimba
  • Naopak, po ukončení léčby přípravkem Mysimba by mělo být před zahájením léčby IMAO nejméně 14 dní

 

Pacienti užívající inhibitory CYP2B6

  • Během souběžného podávání s inhibitory CYP2B6 (např. Ticlopidinem nebo klopidogrelem) je maximální doporučená denní dávka přípravku Mysimba dvě tablety (jedna tableta každé ráno a večer)
Reference

1. Mysimba, Souhrn údajů o přípravku.