Podrobné informace naleznete v Souhrnu údajů o přípravku1

 

Nežádoucí účinky hlášené při incidenci >= 4% u přípravku Mysimba a častěji než placebo 1

Běžné nežádoucí účinky související s gastrointestinálním traktem
byly obecně přechodné povahy a měly tendenci rychle vymizet.1

  • V klinických studiích 24% pacientů užívajících přípravek Mysimba a 12% pacientů léčených placebem přerušilo léčbu kvůli nežádoucím účinkům. Nejčastější nežádoucí účinky vedoucí k přerušení léčby byly nevolnost (6,3%), bolest hlavy (1,7%) a zvracení (1,1%) 1
Reference
  1. Mysimba, Souhrn údajů o přípravku.