Účinnost

Výsledky snížení váhy

Ve třech 56 týdenních klinických studiích 46% pacientů s obezitou snížilo tělesnou hmotnost minimálně o 5% s přípravkem Mysimba, oproti 23% pacientů užívajících placebo.

vice

Žádné preskripční omezení

Studie 1 (COR-I): V této 56týdenní studii skupina Mysimba ztratila v průměru 5,4% své tělesné hmotnosti ve srovnání s placebovou skupinou, která v průměru ztratila 1,3% dietou a cvičením. Navíc 42% uživatelů Mysimby ztratilo alespoň 5% své celkové tělesné hmotnosti (zatímco 17% skupiny užívající placebo ztratilo nejméně 5% své celkové tělesné hmotnosti dietou a cvičením). U účastníků, kteří zůstali na léčivém přípravku Mysimba po celou dobu sledování, byla průměrná hmotnostní ztráta 8,1% nebo přibližně 8 kg, což je 4krát větší ztráta hmotnosti než účastníci užívající placebo. Studie 2 (COR-BMOD): V této 56týdenní studii se pacienti účastnili intenzivního dietního a cvičebního programu včetně skupinových návštěv. Během 56 týdnů zaznamenali uživatelé Mysimby průměrný pokles tělesné hmotnosti 8,1% ve srovnání s poklesem tělesné hmotnosti o 4,9% (průměrně) u skupiny s placebem. Navíc 57% těch, kteří užívali Mysimbu, ztratilo alespoň 5% své celkové tělesné hmotnosti (zatímco 43% těch, kteří dostali placebo, ztratily alespoň 5% své celkové tělesné hmotnosti pouze dietou a cvičením). U účastníků, kteří zůstali na léčivém přípravku Mysimba po celou dobu sledování, byla průměrná ztráta hmotnosti 11,5% nebo přibližně 11 kg. Studie 3 (diabetes mellitus): u lidí s diabetem typu 2 Mysimba umožňuje udržitelný pokles hmotnosti a tento pokles hmotnosti může také snížit hladinu A1C. V této studii skupina Mysimba ztratila v průměru 3,7% své tělesné hmotnosti ve srovnání s placebovou skupinou, která po 56 týdnech ztratila průměrně 1,7% pouze s dietou a cvičením. Navíc 36% uživatelů Mysimby ztratilo alespoň 5% své celkové tělesné hmotnosti (zatímco 18% skupiny s placebem ztratilo nejméně 5% své celkové tělesné hmotnosti dietou a cvičením). Uživatelům Mysimby klesl HbA1c o 0,6% (ve srovnání se snížením o 0,1% ve skupině s placebem) po 56 týdnech. (Mějte na paměti, že přípravek Mysimba není schválen pro léčbu diabetu.)